Day: мај 26, 2023

НАЦИОНАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДИИ ЗА БИХЕВИОРАЛНИТЕ И КУЛТУРОЛОШКИТЕ АСПЕКТИ ЗА УПОТРЕБАТА И ОТКАЖУВАЊЕ ОД ТУТУНОТ

Министерот за здравство, д-р Фатмир Меџити денес присуствуваше на националната презентација на резултатите од Студиите за бихевиоралните и културолошки аспекти за употребата и откажување од тутунот, како и презентација на Случајот со инвестициите во тутунот во земјава. Во своето обраќање министерот Меџити нагласи дека првпат се спроведуваат студии од овој тип на национално ниво за […]