Day: 23 Shkurt, 2022

MINISTRI I SHËNDETËSISË DR.BEKIM SALI, KISHTE TAKIM PUNE ME Z. SPASE DODEVSKI, KËSHILLTAR I KRYEMINISTRIT TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Vazhdimi i reformës për modelin e ri të vlerësimit të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara, sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit – KNF, ishte kryefjala e takimit të punës, ku sot diskutoi ministri i Shëndetësisë Dr.Bekim Sali, dhe z. Spase Dodevski, këshilltar i Kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për […]