Day: 24 Shkurt, 2022

MINISTRI I SHËNDETËSISË, BEKIM SALI, SË BASHKU ME ROSANA DUZHAK – KOORDINATORE E PËRHERSHME E OKB-SË DHE PËRFAQËSUESE E AGJENCIVE TË OKB-SË – UNFPA, OBSH DHE UNICEF, E VIZITUAN KLINIKËN MOBILE GJINEKOLOGJIKE NË ÇESHINOVË-OBLESHEVË.

Për ta avancuar shëndetin e grave, shërbimet shëndetësore gjinekologjike për gratë i ofrojmë në vendet më të vogla dhe më të pashërbyera. Për këtë qëllim, ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, së bashku me Rosana Duzhak – Koordinatore e Përhershme e OKB-së dhe përfaqësuese e agjencive të OKB-së – UNFPA, OBSH dhe UNICEF, e vizituan klinikën […]