Day: 13 Prill, 2022

SISTEM I RI MË BASHKËKOHOR PËR TOMOGRAFI KOMPJUTERIKE ËSHTË VËNË NË FUNKSION NË KLINIKËN E PULMOLOGJISË

Sistem i ri më bashkëkohor për tomografi kompjuterike është vënë në funksion në Klinikën e Pulmologjisë. Ky është fuqizim i dukshëm i kapaciteteve të Klinikës, që nënkupton qasje më të shpejtë të pacientëve në procedurat diagnostiko”, – theksoi Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, në promovimin e sotëm të qendrës së re kompjuterike të Klinikës.Pajisjet janë […]