Креирани упати во 2019 година
Креирани рецепти во 2019 година
Установи (ЈЗУ и ПЗУ)
Корисници во Мој Термин

МОЈ ДОКТОР

Целта на МОЈ ДОКТОР е да ги запознаеме подобро нашите доктори и да Ве инспирираме и Вас да споделите позитивни искуства со докторите во нашата држава. Само со заедничка соработка со докторите може да поттикнеме позитивни промени во нашето здравство. Да ги запознаеме подобро нашите доктори!

01.

СЕПТЕМВРИ

10.09.2019 – Светски ден на превенција од самоубистства
21.09.2019 – Светски ден за Алцхајмерова болест
28.09.2019 – Светски ден на борба против беснилото
29.09.2019 – Светски ден на срцето

02.

ОКТОМВРИ

08.10.2019 – Светски ден на лицата со оштетен вид
10.10.2019 – Светски ден за заштита на ментално здравје
16.10.2019 – Светски ден на храната
Октомври е и месец за кревање на свеста за рак на дојка

03.

НОЕМВРИ

12.11.2019 – Светски ден на борба против пневмонија
14.11.2019 – Светски ден на дијабетесот (одбележува Клиника за ендокринологија)
17.11.2019 – Светски ден на хроничната опструктивна белодробна болест
Во тек на ноември – Мовебер –месец за кревање на свеста за машкото здравје