Adresat e qendrave shëndetësore

Zdravstven dom Adresa Telefon Faks E posta
Bitola Ul.Ivan Milutinovik, bb,
Bitola
047 242 675 047 220 112 zdbitola@zdravstvo.gov.mk
Gevgelija Ul. Slobodan M.Danko, br.38,
Gevgelija
034 211 711 034 212 060 zdgevgelija@zdravstvo.gov.mk
Gostivar Ul.Major Cede Filiposki br.29,
Gostivar
042 217 242 042 216 480 zdgostivar@zdravstvo.gov.mk
Debar  Ul. Amdi Lesi br. 50,
Debar
046 832 473 046 834 719 zddebar@zdravstvo.gov.mk
046 834 719
Kavadarci Ul. Braka Miladinovci br. 11,
Kavadarci
043 414 154 043 414 154 zdkavadarci@zdravstvo.gov.mk
Kicevo Ul. Marsal Tito, br.42,
Kicevo
045 222 120 045 222 120 zdkicevo@zdravstvo.gov.mk
Kocani Ul.Milan Zecar, br.21,
Kocani
033 612 400 zdkocani@zdravstvo.gov.mk
K. Palanka Ul. Sv. Joakim Osogovski bb,
Kriva Palanka
031 475 777 zdkrivapalanka@zdravstvo.gov.mk
Kumanovo Ul.Boris Kidric br.11,
Kumanovo
031 422 484 031 420 334 zdkumanovo@zdravstvo.gov.mk
031 421 199
Ohrid Ul.Dimitar Vlahov, br.69,
Ohrid
046 258 866 046 258 866 zdohrid@zdravstvo.gov.mk
Prilep Ul.Marksova, bb,
Prilep
048 428 280 048 428 185 zdprilep@zdravstvo.gov.mk
048 428 184
Struga  Ul. Kej 8-mi Noemvri bb,
Struga
046 783 509 046 786 012 zdstruga@zdravstvo.gov.mk
Strumica Ul.Mladinska, br.2,
Strumica
034 327 920 034 327 920 zdstrumica@zdravstvo.gov.mk
Tetovo Ul.Memed Pasa Derela, br.16,
Tetovo
044 356 530 044 356 531 zdtetovo@zdravstvo.gov.mk
Veles Ul.Sefki Sali, br.5,
Veles
043 233 322 043 225 308 zdveles@zdravstvo.gov.mk
Stip Ul.Hristijan Karpos, bb,
Stip
032 391 995 032 391 996 zdstip@zdravstvo.gov.mk
Berovo Ul. Zadarska, br.38,
Berovo
033 471 615 033 471 615 zdberovo@zdravstvo.gov.mk
M. Brod Ul. Vuk Karadzic, bb,
M.Brod
045 274 838 045 274 050 zdmakedonskibrod@zdravstvo.gov.mk
Valandovo Ul. Lazar Kolisevski, bb, 034 382 062 034 382 319 zdvalandovo@zdravstvo.gov.mk
Valandovo 043 382 017
Vevcani Vevcani – 6335, Vevcani 046 798 387 046 798 658 zdvevcani@zdravstvo.gov.mk
Vinica Ul.Jakimovski pat, bb,
Vinica
033 361 311 033 363 274 zdvinica@zdravstvo.gov.mk
Delcevo Ul.Metodi Mitevski Brico, br.44,
Delcevo
033 411 508
033 411 602
033 410 824 zddelcevo@zdravstvo.gov.mk
D. Hisar Ul.Bitolska, bb,
Demir Hisar
047 276 144 047 276 144 zddemirhisar@zdravstvo.gov.mk
Kratovo Ul. Nikola Tesla, br.4,
Kratovo
031 481 879 031 483 421 zdkratovo@zdravstvo.gov.mk
Krusevo Ul.Ilindenska, br.13-a, 048 477 925 048 477 925 zdkrusevo@zdravstvo.gov.mk
Krusevo 048 477 106 048 477 077
Negotino Ul.Veljko Vlahovik, br.9, 043 361 968 043 361 422 zdnegotino@zdravstvo.gov.mk
Negotino 043 361 109
Pehcevo Ul.Industriska, br.6,
Pehcevo
033 441 148 033 441 148 zdpehcevo@zdravstvo.gov.mk
Probistip Ul. Jakim Stojkovski bb,
Probistip
032 483 136 032 484 894 zdprobistip@zdravstvo.gov.mk
Radovis  Ul.Blaze Koneski br. 1,
Radovis
032 653 131 032 632 444 zdradovis@zdravstvo.gov.mk
Resen Ul.Koco Racin, bb,
Resen
047 451 413 047 451 413 zdresen@zdravstvo.gov.mk
Rostuse Rostuse 1254,
opstina Mavrovo
042 478 067 042 478 067 zdrostuse@zdravstvo.gov.mk
Sv. Nikole Ul.Septemvriska, bb.39, 032 443 169 032 443 633 zdsvetinikole@zdravstvo.gov.mk
Sv.Nikole 032 444 633
Skopje Bul. Krste Misirkov bb,
Skopje
02 3134 534
02 3134 485
02 3134 484
02 3134 660 zdskopje@zdravstvo.gov.mk
Zeleznicar – Skopje Ul.Gradski zid, bb, blok 4, zg.1,
Skopje
02 3134 444 zdzeleznicar@zdravstvo.gov.mk

 

Zdravstvena
organizacija
Adresa Telefon/centrala Faks E posta
Zdravstven dom Skopje  Bul. Krste Misirkov bb, Skopje 02 3134 485
02 3134 484
02 3134 534
02 3134 660  zdskopje@zdravstvo.gov.mk
Poliklinika Cento  Ul. Madzari, bb, Skopje 02 2522 351
02 2522 016
Poliklinika Jane Sandanski  Ul. Kosta Novakovik, br.38, Skopje 02 2463 277
02 2460 628
Poliklinika Dracevo  Ul. Dimitrija Cupovski, bb, Skopje 02 2795 111
02 2795 112
Poliklinika Bit Pazar  Bul. Krste Misirkov, bb, Skopje 02 3134 534
02 3134 629
Poliklinika Idadija  Bul. Metropolit Teodosij Gologanov, bb, Skopje 02 3113 033
Poliklinika GJorce Petrov  Ul. GJorce Petrov, bb, Skopje 02 2031 022
02 2041 625
Poliklinika Cair  Ul. Ferid Bajrami, bb, Skopje 02 2611 506
02 2621 499
Poliklinika Suto Orizari  Ul. Suto Orizari, bb, Skopje 02 2651 696
Poliklinika Bukurest  Bul. Partizanski odredi, bb, Skopje 02 3064 088
02 3061 118
Itna medicinska pomos so domasno lekuvanje  Bul. Partizanski odredi, bb, Skopje 02 3061 258
Zavod za zdravstvena zastita na majki i deca  Ul. Ivo Lola Ribar, bb, Skopje 02 3228 200
Zavod za mentalno zdravje
na deca i mladinci
 Bul. Partizanski odredi, bb, Skopje 02 3068 307
Zavod za sportska medicina  Ul. Lazar Licenovski, br.31, Skopje 02 3225 402
02 3238 670
Zavod za zdarvstvena zastita
na rabotnicite vo MVR
 Ul. Liningradska, bb, Skopje 02 3161 658
02 3120 448
Zdravstvena stanica – Zelezara, Skopje Ul.16-ta Makedonska brigada, br.18, Skopje 02 2657 051 zszelezara@zdravstvo.gov.mk
Zdravstvena stanica –
Lipkovo
s.Lipkovo, bb, 1307 opstina Lipkovo 031 462 929 zslipkovo@zdravstvo.gov.mk