Ministri

dr. Ilir Demiri

Funksioni: Ministri i Shëndetësisë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Biografia:

Doktor Ilir Demiri u lind më 25 tetor 1970 në Tetovë. Shkollimin e mesëm mjekësor e kreu në Q.M.SH Nikolla Shtejn Tetovë në vitin 1988/1989. Studimet e larta i kreu në Universitetin “Nënë Tereza” -Tiranë, në Republikën e Shqipërisë, në Fakultetin e Mjekësisë, ku u diplomua më 30.07.2003 me notë mesatare 8,37. Pas përfundimit të praktikës mjekësore, dr. Ilir Demiri u punësua në Klinikën Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile në Shkup në vitin 2004. Specializimin në Infektologji e ka filluar në vitin 2005 në Fakultetin e Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup dhe e ka përfunduar me sukses më 28 tetor 2010. Pas përfundimit të studimeve të specializuara ka punuar në Repartin e Infektologjisë Urgjente dhe Mjekimit Intensiv në Klinikën Infektive. Në vitin 2007 u zgjodh asistent i ri në Fakultetin e Mjekësisë në lëndën e Infektologjisë, kryerja e mësimdhënies praktike të studentëve dhe përgatitja dhe zbatimi i kurseve në fushën e sëmundjeve infektive.Ka botuar shumë punime si autor dhe bashkëautor në revista prestigjioze. Mori pjesë në një sërë kongresesh brenda dhe jashtë vendit me prezantime gojore dhe poster.

Përdor në mënyrë aktive gjuhën angleze. Në vitin 2006 ka kryer arsimimin dhe trajnimin për reanimacion dhe rikthim të organizuar nga KARIL në Fakultetin e Mjekësisë.

Ka ndjekur trajnimin për ICU Management; në Zagreb, Kroaci në vitin 2010, si dhe trajnimi për ICU Management në Londër, Angli në vitin 2011. Ai mori pjesë në trajnimin për mbështetje psikologjike të personave që jetojnë me HIV në Novi Sad, Serbi në vitin 2019.

Ai është hulutmues në studimin CALVID-1 që vlerëson efikasitetin e IMU-038 plus zgjedhjen e hulumtimit të terapisë standarde të kujdesit (SoC) kundrejt placebo plus (SoC) në trajtimin e koronavirusit 2019 (COVID-19). Në vitin 2020 është emëruar si koordinator për COVID-19 në Klinikën për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile.

Në vitin 2020, Dr. Ilir Demiri fiton titullin Primarius.

Në vitin 2013/2014 regjistroi studimet e doktoraturës në degën e shkencave mjekësore në “Universitetin Shën Kirili dhe Metodi”, ndërsa më 28.10.2021 mbrojti me sukses disertacionin e doktoraturës me titull “Rëndësia e përqendrimit të prokalcitoninës në serum në parashikimin e kursit dhe rezultatit tek pacientët” me titullin Doktor i Shkencave Mjekësore – Mjekësi Klinike.

Në vitin 2022 përzgjidhet në titullin shkencor, bashkëpunëtor shkencor në fushat shkencore: Infektologji dhe sëmundje tropikale dhe karantine.

Në vitin 2023 u zgjodh Drejtor Mjekësor në ISHP Spitali Klinik Tetovë, ku për një kohë shumë të shkurtër tregoi sukses të madh.

Остави коментар