Ministri

Fatmir Mexhiti, MD

                 
Dr. Fatmir Mexhiti është një neurolog shumë me përvojë, i cili aktualisht shërben si Specialist i Neurologjisë në departamentin për sindromat e kokëdhimbjes dhe dhimbjeve në klinikën Universitare të neurologjisë në në Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut. Ai është një mjek i licencuar me ekspertizë në udhëheqje të ekipit në sektorin e shëndetit publik dhe me fokus në sigurimin e cilësisë së shërbimit shëndetësor. Përveç kësaj, Dr. Mexhiti ka përvojë në analizimin dhe shtjellimin e temave të ndryshme që lidhen me aspektet profesionale të kujdesit terciar shëndetësor dhe krenohet me aftësi të shkëlqyera komunikuese. Gjatë gjithë karrierës së tij, Dr.Mexhiti ka mbajtur disa pozita prestigjioze, duke përfshirë shërbimin si këshilltar ministror në Ministrinë e Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe si Anëtar dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Fondit për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë së Veriut. Ai ka mbajtur gjithashtu poste mjek rezident në Klinikën Universitare të Neurologjisë në ISHP, si dhe ka shërbyer si Mjek dhe Drejtor i Njësisë së Kujdesit Shëndetësor Parësor “Dr. Fatmir”. Dr. Mexhiti ka specializuar për neurologji në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Shën. Qirili dhe Metodi në Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut, me licencë për praktikë mjekësore nga Oda e Mjekëve të Maqedonisë së Veriut. Ai mori titullin Doktor i Mjekësisë në Universitetin e Sarajevës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjatë gjithë rrugëtimit të tij profesional, Dr. Mexhiti ka kërkuar vazhdimisht mundësi për të zgjeruar njohuritë e tij dhe për të qëndruar i përditësuar me zhvillimet më të fundit në fushën e tij. Ai ka marrë pjesë në disa kongrese dhe simpoziume prestigjioze mjekësore, duke përfshirë Kongresin e 14-të Botëror të Sulmeve në tru, nga Organizata Botërore e Sulmeve dhe Kongresin XXIV Botëror të Neurologjisë. Ai gjithashtu ka marrë pjesë në qëndrime të ndryshme educative dhe është vlerësuar për pjesëmarrjen e tij në shumë konferenca. Dr.Mexhiti është anëtar i disa organizatave profesionale, duke përfshirë Odën e Mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Shoqatën Mjekësore të Maqedonisë, Shoqatën e Neurologëve të Maqedonisë dhe Akademinë Evropiane të Neurologjisë. Ai flet rrjedhshëm gjuhën maqedonase dhe ka njohuri të avancuara të gjuhës angleze dhe kroate. Posedon aftësi në pakot softuerike Microsoft Office dhe Ëindoës. Përveç arritjeve të tij profesionale, Dr. Mexhiti ka botuar disa artikuj shkencorë në Pubmed dhe është vlerësuar për kontributin e tij në fushën e neurologjisë. Ai është i martuar dhe është baba krenar i dy fëmijëve.  
Përvoja e punësSpecialist i neurologjisë në Repartin për sindroma të kokëdhimbjes dhe dhimbjes, Institucioni Shëndetësor Publik Klinika Universitare e Neurologjisë, RN Maqedoni
Aftësitë/kompetencat përkatëse– Mjek dhe specialist i licencuar në neurologji – Me përvojë në ekip udhëheqës në sektorin e shëndetësisë publike, me fokus në sigurimin e cilësisë së shërbimit – Përvojë në analizën dhe përpunimin e temave që lidhen me aspektet profesionale të kujdesit shëndetësor terciar – Aftësi të shkëlqyera komunikuese
PërvojaNeurologist; PHI UC of Neurology Skopje, Department for Headache and pain syndromes; Ul. Vodnjanska #17, 1000 Skopje, R.N.Macedonia Neurolog; ISHP QU për neurologji Shkup, Reparti për sindroma të kokëdhimbjes dhe dhimbjes; Rr. Vodnjanska #17, 1000 Shkup, R.N.Maqedoni 2015 –vijon   Anëtar dhe kryetar i bordit drejtues – Fondi i sigurimeve shëndetësore të Maqedonisë 2017-2018   Këshilltar i ministrit; Ministria e Shëndetësisë e R. Maqedonisë ; Rr. 50-ta divizija 6, 1000 Shkup, R.Maqedoni 2017 – 2017   Mjek rezident; SHZHQ QShU për Neurologji Shkup; Rr. Vodnjanska 317, 1000 Shkup, R.Maqedoni 2011 – 2015   Mjek dhe drejtor – Njësia e Kujdesit Shëndetësor Primar “D-r Fatmir” 2007-2010   Mjek – Spitali i Përgjithshëm “Ferid Murad”, Gostivar; Ul. M. Chede Filipovski #28, Gostivar, R.Maqedoni 2000-2007  
Arsimimi  Specialist në neurologji – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi – Shkup”; Shkup, R.Maqedoni 2011 – 2015   Licencë për praktikë mjekësore (Mjek) – Oda e Mjekëve të Maqedonisë; Shkup, R.Maqedoni 2000   Doktor i mjekësisë (Dr.) – Fakulteti i Mjekësisë – Sarajevë, Universiteti i Sarajevës; Sarajevë, Bosnje dhe Hercegovinë 08/1993 – 06/1999  
Pjesëmarrje edukuese profesionale (Dates Emri ; Vendi ; Njohja ; Datat)   14th World Stroke Congress by World Stroke Organisation; Singapore; Certificate of Attendance 26/10/2022 – 29/10/2022   Symposium “News in neurology” by the Macedonian neurological society – Struga, R.N.Macedonia ; Certificate of Attendance 06/05/2022 – 08/05/2022   XXIV World Congress of Neurology – WNN 2019 ; Dubai, United Arab Emirates ; Certificate of Attendance 27/10/2019 – 31/10/2019   WPA Thematic congress – Dementia: Psychiatric and neurological challenges and perspectives; Ohrid, R.N.Macedonia ; Certificate of Attendance 15/05/2019 – 18/05/2019   Challenges in Stroke; Belgrade, R.Serbia ; Certificate of Attendance 23/11/2018 – 24/11/2018   SANOFI ACADEMY OF KNOWLEDGE; Amsterdam, The Netherlands; Certificate of Attendance 08/06/2018 – 09/06/2018   Third Kuwait North American Neurology Conference; Kuwait ; Certificate of Attendance    09/12/2017 – 11/12/2017   53rd Turkish National Neurology Congress; Antalya, R.Turkey; Certificate of Attendance 24/11/2017 – 27/11/2017   XVII International Neurology Congress; Belgrade, R.Serbia ; Certificate of Attendance 24/11/2017  – 26/11/2017   2nd International Thermal Healthcare Travel Summit ; Denizli, R.Turkey ; Certificate of Attendance 20/09/2017  – 24/09/2017   MS PARIS2017, 7th Joint Ectrims – Ectrims Meeting ; Paris, France ; Certificate of Attendance 25/10/2016 – 28/10/2016   48th International Danube Neurology Symposium ; Ljubljana, Slovenia ; Certificate of Attendance 05/10/2016 – 06/10/2016   Sinapsa Neuroscience Conference “15 ; Ljubljana, Slovenia ; Certificate of Attendance 15/05/2016 – 17/05/2016   4th MDS ES Winter School for Young Neurologists; Tel-Aviv, Israel; Certificate of Participation 25/01/2015 – 27/01/2015   25th Summer Stroke School – Croatian Stroke Society : Healthy lifestyle and prevention of stroke ; Zagreb, R.Croatia ; Certificate of Attendance 09/06/2014 – 13/06/2014   Spring School for Young Neurologists 2014; Stare Splavyy, Czech Republic ; Certificate of Attendance 07/05/2014 – 12/05/2014   First Middle East Camp for Parkinson’s, Movement Disorders and Neuromodulation; Dubai, United Arab Emirates ; Certificate of Attendance 12/04/2014 – 13/04/2014   EFNS Regional Teaching Course ; Ohrid, R.Macedonia ; Certificate of Attendance 16/05/2013 – 18/05/2013   1st South East European Congress on Pompe Disease; Zagreb, Croatia ; Certificate of Attendance 04/2013 – 04/2013   Course for Pompe disease; Rotterdam, the Netherlands ; Certificate of Attendance 05/2012–05/2012   Dystonia Training Course ; Bol I Brac, Croatia ; Certificate of Participation 09/2012 – 09/2012   Movement disorder society – Diffusion Tensor Imaging DTI in the neurology practice ; Vienna, R.Austria ; Certificate of Attendance 11/2011 – 11/2011      
PublikimeTaravari, A., Medziti, F., Grunevska, B., Adili, F., Ademi, B., Miftari, V., Haliti, G. Correlation of age and severity of clinical manifestation assessed by UPDRS in patients with idiopathic Parkinson’s disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24783912   Taravari, A., Panov, S., Petrov, I., Petrova, V., Medziti, F., Haliti, G. Delta deletion 4977 in mitochondrial DNA in patients with idiopathic Parkinson’s disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24471895   Taravari, A., Panov, S., Petrova, V., Petrov, I., Medziti, F., Memedi, B. Detection of G88 and G209 mutations in alfa-synuclein and delta deletion 4977 in mitochondrial DNA in patients with idiopathic Parkinson’s disease. Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. Vol XX, No. 1-2, June 2012: 1-9.   N. Dolnenec-Baneva, A. Taravari, D. Petrovska-Cvetkovska, F. Medjiti, J. Mitrevska-Velkov, and E. Baneva, “COVID-19 implication as risk factor for stroke” J. Morphol. Sci., vol. 4, no. 3, pp. 176–182, 2021, doi: 10.55302/jms2143176db.   N. Dolnenec-Baneva, D. Petrovska-Cvetkovska, and F. Medjiti, “Painful diabetic neuropathy: Clinical Approach,” Maced. J. Ophthalmol., vol. 5, no. 2, pp. 16–20, 2018, [Online]. Available: http://www.zom.mk/index.php?cat=48&page=160&lang=en.   N. Dolnenec-Baneva, D. Nikodijevik, D. Petrovska-Cvetkovska, F. Medjiti, J. Mitrevska-Velkov, and N. Atanasov, “Spectrum of functional neurological disorders,” Epilepsy Neurol., vol. 49–50, no. 49–50, pp. 78–85, 2017.   A. Taravari, D. Petrovska-Cvetkovska, D. Cibrev, B. Ademi, C. Kerala, and F. Medziti, “Comparison of safety of apixaban and acenocumarol in post-stroke patients with non-valvular atrial fibrillation,” Medicus, vol. 26, no. 3, pp. 321–324, 2021.  

Остави коментар