COVID-19

Ky informacion është dedikuar për një publik më të gjerë. Punëtorët shëndetësorë duhet të shohin sëmundjet/gjendjet medicinale themelore që shfaqin me rrezik më të lartë dhe më të rëndë të COVID-19.
- Брошура за бремени жени и Ковид-19 - Албански
- COVID 19 DHE SHTATZËNIA - Versioni i dytë
- КОВИД-19 и бременост - Времени препораки за постапување со бремени пациентки за време на пандемијата со КОВИД-19 - Албански
- Упатства за домашно лекување на пациенти со полесни симптоми на КОВИД-19 инфекција - Албански  
- Психолошки совети за здравствени работници - Албански
- Често поставувани прашањата - информации за медиумите и граѓаните - Албански
- Ковид 19 и ризици во бременост - Често поставувани прашања - Албански
- Прашања и одговори - ИЈЗ - Албански
- Митови и вистини - Албански

- Препораки за домашна изолација ALB  
ОДЛУКИ ОД СЕДНИЦИ НА ВЛАДА - Албански 
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/516311682620586/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/209416140444075/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/224914288679038/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/575452529848454/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/1836006713200833/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/218393772539201/