Modeli i statutit të objekteve shëndetsore publike