Креирани упати во 2022 година
Креирани рецепти во 2022 година
Установи (ЈЗУ и ПЗУ)
Корисници во Мој Термин
01.

СЕПТЕМВРИ

10 СЕПТЕМВРИ – Светски ден на превенција од самоубистства
21 СЕПТЕМВРИ – Светски ден за Алцхајмерова болест
28 СЕПТЕМВРИ – Светски ден на борба против беснилото
29 СЕПТЕМВРИ – Светски ден на срцето

02.

ОКТОМВРИ

08 ОКТОМВРИ – Светски ден на лицата со оштетен вид
10 ОКТОМВРИ – Светски ден за заштита на ментално здравје
16 ОКТОМВРИ – Светски ден на храната
Октомври е и месец за кревање на свеста за рак на дојка

03.

НОЕМВРИ

12 НОЕМВРИ – Светски ден на борба против пневмонија
14 НОЕМВРИ – Светски ден на дијабетесот (одбележува Клиника за ендокринологија)
17 НОЕМВРИ – Светски ден на хроничната опструктивна белодробна болест
Во тек на ноември – Мовебер –месец за кревање на свеста за машкото здравје

МОЈ ДОКТОР

Целта на МОЈ ДОКТОР е да ги запознаеме подобро нашите доктори и да Ве инспирираме и Вас да споделите позитивни искуства со докторите во нашата држава. Само со заедничка соработка со докторите може да поттикнеме позитивни промени во нашето здравство. Да ги запознаеме подобро нашите доктори!