Day: 16 Nëntor, 2017

Keqpërdoret logoja e Ministrisë së Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë informon se janë të rrejshme informacionet në këtë uebfaqe: (http://live365.services/go/click.php…) Ministria e Shëndetësisë, në bashkëpunim me MPB , tashmë ka ndërmarrë hapa për identifikimin e burimit dhe përsëri theksojmë se kjo nuk është një faqe zyrtare e ministrisë.