Day: 3 Qershor, 2020

TË PËRFSHIHEMI NË HULUMTIMET NDËRKOMBËTARE KOVID-19 DHE SHËNDETIN MENDOR

Të kujdesesh për shëndetin mendor është po aq e rëndësishme sa të kujdesesh për shëndetin fizik. Klinika psikiatrike është e përfshirë në mënyrë aktive në trajtimin e koronavirusit. Janë hapur disa linja telefonike për mbështetje psikologjike, dhe në periudhën e ardhshme do të organizohen më shumë aktivitete dhe parandalime për shëndetin mendor. Institucioni na informon […]