Day: 22 Mars, 2022

ZËVENDËSMINISTRI I SHËNDETËSISË ASOC. DR. VLADIMIR RENDEVSKI MORI PJESË NË TAKIMIN PROFESIONAL ME SHOQATA MAQEDONASE PËR INFEKSIONE INTRASPITALORE

Shoqata maqedonase për infeksione intraspitalore në Negotinë e zhvilloi takimin profesional me punëtor, në të cilën morën pjesë anëtarët e komisioneve për infeksione intraspitalore nga të gjitha institucionet publike shëndetësore në vend. Takimin zyrtarisht e hapi Zëvendësministri i Shëndetësisë, Asoc. Dr. Vladimir Rendevski, i cili theksoi për rolin dhe seriozitetin e infeksioneve intraspitalore në zgjatje […]