Day: 9 Maj, 2022

NËN ORGANIZIM TË KOMISIONIT NACIONAL TË DIABETIT NË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË, ËSHTË REALIZUAR TAKIM PROFESIONAL NË TEMËN “QASJA MULTIDISIPLINORE NË TRAJTIMIN E DIABETIKËVE”

Nën organizim të Komisionit Nacional të Diabetit në Ministrisë së Shëndetësisë, është realizuar takim profesional në temën “Qasja multidisiplinore në trajtimin e diabetikëve”.“Kujdesi për këtë kategori pacientësh është një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe ne vazhdimisht investojmë në avancimin e kushteve për trajtimin e pacientëve me diabet. Përfshirja aktive e mjekëve të […]