Day: 29 Shtator, 2022

SHËNIMI I 40 VJETORIT TË SPITALIT TË SPECIALIZUAR PËR PARANDALIMIN, TRAJNIMIN DHE REHABILITIMIN E SËMUNDJEVE KARDIOVASKULARE

Ministri i Shëndetësisë, dr. Bekim Sali mori pjesë në shënimin e jubileut të 40-të nga ekzistenca e Spitalit të Specializuar për Parandalimin, Trajtimin dhe Rehabilitimin e Sëmundjeve Kardiovaskulare në Ohër. Spitali është i vetmi ISHP ku kryhet veprimtaria e kardio-rehabilitimit për pacientët pas ndërhyrjeve kardiokirurgjike dhe pas infarktit akut të miokardit trajtohen në mënyrë konservative […]

PËRDORE ZEMRËN TËNDE PËR TË GJITHA ZEMRAT E TJERA

Angiograf i ri bashkëkohor është instaluar dhe është lëshuar në përdorim në Spitalin e Specializuar për Parandalimin, Trajtimin dhe Rehabilitimin e Sëmundjeve Kardiovaskulare në Ohër. Me këtë angiograf përmirësohet cilësia e shërbimeve shëndetësore repartin e kardiologjisë intervenuese. Për këtë qëllim janë siguruar mjete nga Ministria e Shëndetësisë në vlerë prej 30 milionë denarësh, – tha […]

PAJISJE TË REJA MJEKËSORE NË KLINIKËN E KARDIOLOGJISË

Përforcimi me pajisje të reja mjekësore në Klinikën e Kardiologjisë, të siguruara me mbështetje nga World Medical Relief USA dhe diaspora maqedonase nga SHBA, ishte arsyeja e vizitës së sotme në kuadër të shënimit të 29 Shtatorit – Ditës Ndërkombëtare të Zemrës. Pajisja ka vlerë të përgjithshme prej 567.800 dollarë, për të përforcuar më shumë […]

IMPLEMENTIMI I MASTER-PLANIT PËR PËRMIRËSIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR PERINATAL

Implementimi i master-planit për përmirësimin e kujdesit shëndetësor perinatal është arsyeja e punëtorisë së sotme, në të cilën mori pjesë ministri i Shëndetësisë, dr. Bekim Sali, kryetarja e Komitetit për Amësi të Sigurt, prof. dr. Ana Daneva Markova, përfaqësues të OBSH-së, UNFPA, UNICEF, dhe punonjës të shëndetësisë. Shteti shënon rënie të ndjeshme të vdekshmërisë perinatale […]