Day: 18 Nëntor, 2022

MINISTRI SALI REALIZOI TAKIM ME Z. METJU LOSON AMBASADOR I MBRETËRISË SË BASHKUAR TË BRITANISË SË MADHE NË RMV

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Bekim Sali, realizoi takim me z. Metju Loson, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me këtë rast u diskutuan çështje aktuale nga rajoni dhe bota, të shkaktuara nga pandemia COVID-19, si dhe për gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor të Maqedonisë, por edhe […]

DITA NDËRKOMBËTARE E FOSHNJAVE TË LINDURA PARAKOHE – ËSHTË ZVOGËLUAR VDEKSHMËRIA, 8,2% NË VITIN 2022

– Ulje e ndjeshme e vdekshmërisë së foshnjave të lindura para kohe, nga 25% në vitin  2016 në 8.2% në vitin  2022, në Klinikën Universitare të Gjinekologjisë shënuam bashkërisht Ditën Botërore të Prematuritetit – 17 Nëntorin. Kemi realizuar aktivitete të shumta për avancimin në këtë segment, si furnizimi e pajisjev mjekësore më bashkëkohore, në bashkëpunim […]

PUNONJËSIT SHËNDETËSORË MERITOJNË RESPEKT – NUK DUHET TË REDUKTOHET FINANCIMI PËR KOMPENSIMIN E KUJDESTARISË DHE PUNËN NATËN

Ministria e Shëndetësisë në vazhdimësi i drejton të gjitha përpjekjet drejt afirmimit dhe avancimit të statusit dhe rolit të punonjësve shëndetësorë në shoqëri. Gjatë tre viteve të fundit, punonjësit e shëndetësisë dhe bashkëpunëtorët shëndetësorë kanë punuar me përkushtim dhe me përpjekje mbinjerëzore në frontin e pandemisë COVID, duke ofruar ndihmë dhe luftuar për shëndetin dhe […]