Day: 26 Nëntor, 2022

Punonjës të shëndetshëm, Punë produktive!

Përfitimet e punëdhënësve nga vendu aktiv i punës Si të organizoni evente dhe mbledhje aktive? Promovoni udhëtimin aktiv drejt dhe nga vendi i punës Pse është i rëndësishëm aktiviteti fizik gjatë punës? Si të përmirësoni shëndetin mendor dhe fizik në mjedisin e punës Program për aktivitet fizik në vend të punës në nivel nacional Si […]