Day: 30 Nëntor, 2022

PREZANTIMI I DRAWT PROGRAMIT DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR REDUKTIMIN E MARRJES SË KRIPËS NË USHQIM

Konsultimet nacionale për reduktimin e marrjes së kripës në ushqim, me prezantimin e draft programit me plan veprimi për zvogëlimin e marrjes së kripës përmes ushqimit në Maqedoninë e Veriut (2023-2027), ishte tema e punëtorisë së sotme, të cilën e hapi ministri. i Shëndetësisë, Dr.Bekim Sali. Punëtoria u realizua në bashkëpunim me Organizatën Botërore të […]

PANEL DISKUTIMI ,,FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË SHTETIT PËR REAGIM MË TË MIRË NDAJ COVID-19 DHE KUSHTET E TJERA URGJENTE SHËNDETËSORE,,

Fuqizimi i kapaciteteve të shtetit për një reagim më të mirë ndaj COVID-19 dhe kushteve tjera shëndetësore ishte tema e ngjarjes përmbyllëse për projektet e OBSH-së, me mbështetje nga  USAID-i. Ne po shënojmë suksese të përbashkëta në realizimin e projekteve të OBSH-së dhe USAID-it, si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë me OBSH-në dhe partnerët tanë […]

ZËVENDËSMINISTRI RENDEVSKI MORI PJESË NË PUNËTORINË PËRMBYLLËSE PËR KAPACITETET E SIGURISË NË KOMUNIKACION

Zëvendësministri i Shëndetësisë, Dr. Vladimir Rendevski, mori pjesë në punëtorinë përmbyllëse për kapacitetet e sigurisë në komunikacion, i organizuar në kuadër të projektit për përmirësimin e rrugëve lokale, në të cilën u prezantuan pikëpamjet shkencore për nevojat dhe kapacitetet e vendit tonë, që kanë të bëjnë me mënyrën më efektive për zvogëlimin e viktimave në […]