Day: 30 Dhjetor, 2022

ËSHTË DHËNË AUTORIZIM I RI PËR MENTORIM DHE EDKIMIN NË UROLOGJI NË USHT

Edhe një hap përpara në avancimin e fushave të specializuara që po bëhet ndërmjet Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe Spitalit Klinik të Tetovës. Sot është dhënë autorizimi i ri për mentorim dhe edukim në fushën e kirurgjisë urologjike. Me këtë, për një periudhë relativisht të shkurtër, kemi siguruar autorizime për gjithsej 8 fusha, si: gjinekologji, […]