NE E PËRMBUSHËM PREMTIMIN TONË-SIGURUAM MJETE QË KËRÇOVARËT TË KENË NJË SPITAL TË RI