Day: 17 Qershor, 2021

INVESTOJMË NË MJEKË TË RINJ- SPECIALIZANTËVE DO T’U BËHET PAGESA E KUJDESTARIS DHE SIGURIMIT SHËNDETËSOR

Ndërrimet me pagesë dhe shtesa e sigurimeve shëndetësore është diçka që kursantët në vendin tonë marrin për herë të parë. Zgjidhja e kësaj çështje mbulon të gjithë kursantët e ardhshëm privatë dhe kontribuon në rritjen e motivimit në punë. Në këtë mënyrë ne përpiqemi për motivim shtesë për këtë grup mjekësh. Ministria e Shëndetësisë në […]