INVESTOJMË NË MJEKË TË RINJ- SPECIALIZANTËVE DO T’U BËHET PAGESA E KUJDESTARIS DHE SIGURIMIT SHËNDETËSOR

Ndërrimet me pagesë dhe shtesa e sigurimeve shëndetësore është diçka që kursantët në vendin tonë marrin për herë të parë.

Zgjidhja e kësaj çështje mbulon të gjithë kursantët e ardhshëm privatë dhe kontribuon në rritjen e motivimit në punë. Në këtë mënyrë ne përpiqemi për motivim shtesë për këtë grup mjekësh.

Ministria e Shëndetësisë në mënyrë aktive dëgjon kërkesat e punëtorëve shëndetësorë dhe bën përpjekje për t’i realizuar ato brenda mundësive të saj.

Me sigurimin shëndetësor, i cili është një procedurë në zhvillim, për herë të parë kursantët privatë janë të siguruar shëndetësor, që do të thotë se ata mund të trajtohen falas në institucionet ku punojnë.

Me ndërrimet e paralajmëruara të paguara, të cilat duhet të fillojnë nga 1 qershori, gjithashtu për herë të parë deri më tani kursantët marrin turne të paguara të cilat do të konsideronin se statusi i kursantëve është normal dhe motivimi për të punuar sepse ndërrimet janë 20/20 ose 24 orë punë.

Në varësi të nevojave të klinikës dhe në varësi të numrit të kursantëve në dispozicion në klinikë, numri i ndërrimeve gjithashtu varet.

Gjatë kësaj periudhe të krizës Covid, numri i kursantëve që punonin në klinika ishte më i ulët, që do të thotë se numri i ndërrimeve po rritet. Në muajt e kaluar, ka ndodhur që të kemi gjashtë ndërrime në muaj, që janë 24 orë në ditë, thotë Simona Sapunxhija, specialiste në Klinikën e Veshit, Hundës dhe Fytit.


Pasi që kursantët të plotësojnë një deklaratë në FSSH të RMV se nuk kanë të ardhura përveç kompensimit që marrin nga shteti, ata do të marrin një ndihmë të sigurimit shëndetësor.

Kursantët privatë si pjesëmarrës në sigurimin e shërbimeve shëndetësore do të marrin gjithashtu një bonus prej 5% në luftën kundër Covid-19.

Сподели на:

Related Posts