Day: 6 Shtator, 2021

TË ENJTEN PIKË VAKSINIMI NË UNIVERSITETIN “SHËN KIRILI DHE METODI “

Vaksinimi në vend po shkon mirë dhe procesi po ecën rregullisht në të gjitha pikat në të gjithë vendin. Nga periudha e kaluar,interesimj për vaksinimi tek qytetarët e moshuar është rritur. Nga popullsia e përgjithshme mbi 40 vjeç, 53 përqind janë vaksinuar. Qytetarët e rinj janë ata që aktualisht janë më të ekspozuar ndaj virusit […]