Day: 15 Mars, 2022

MINISTRI SALI E VIZITOJ SPITALIN E PËRGJITHSHËM TË QYTETIT “8 SHTATORI ” – GJATË KËTIJ VITI JANË KRYER 36 MIJË EKZAMINIME DHE JANË HOSPITALIZUAR 7000 PACIENTË POZITIVË ME COVID

Në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” tashmë prej dy vitesh trajtohen dhe mjekohen, ditë e natë, pacientët me COVID-19. Kjo ka qenë arsyeja e vizitës së sotme të ministrit të Shëndetësisë, Bekim Sali, në këtë institucion, i cili prej dy vitesh funksionon si qendër COVID. “Nga ky këndvështrim, mund të thuhet se SPQ […]

PROGRAMIT PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA INFEKSIONI HIV NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2022

Në bazë të nenit 16, paragrafëve (2) dhe (3) të Ligjit për kujdesin shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 dhe 178/21) konform […]