Day: 16 Maj, 2022

AMBULANCA TË REJA, DHOMA PËR PACIENTË DHE SPITALI I RI I MADH DITOR PËR MARRJEN E KIMIOTERAPISË PROJEKT I PËRBASHKËT I MSH DHE KLINIKËS SË ONKOLOGJISË PËR ADAPTIMIN E KATIT TË TRETË

Shëndrrimi i hapësirës së pashfrytëzuar në Klinikën e Onkologjisë në hapësira për ambulanca të reja, dhoma për pacientë dhe spitali i ri i madh ditor për marrjen e kimioterapisë ishin në fokusin e planit në takimin me drejtorët, Nikolla Vesev dhe Nehat Nuhi, derisa i vizituam hapësirat.Ky është projekt i përbashkët i Ministrisë së Shëndetësisë […]

MAKINË E RE RADIOTERAPIE (PËRSHPEJTUES LINEAR) ËSHTË VENDOSUR NË FUNKSION PËR PACIENTËT ME SËMUNDJE MALINJE NË KLINIKËN E RADIOTERAPISË DHE ONKOLOGJISË

Makinë e re radioterapie (përshpejtues linear) është vendosur në funksion për pacientët me sëmundje malinje në Klinikën e Radioterapisë dhe Onkologjisë. Me këtë rast, sot e vizitova Klinikën, ku së bashku me drejtorin, dr. Nikolla Vasev, e vizituam hapësirën ku ndodhet kjo makinë radioterapie bashkëkohore, e cila siguron sukses të madh në trajtimin e sëmundjeve […]