Day: 7 Shtator, 2022

MINISTRI I SHËNDETËSISË, DR. BEKIM SALI, SË BASHKU ME KOORDINATOREN NACIONALE TË TRANSPLANTIT, DR. MAJA MOJSOVA MIJOVSKA, E HAPËN PUNËTORINË E PARË TAIEX

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Bekim Sali, së bashku me Koordinatoren Nacionale të Transplantit, dr. Maja Mojsova Mijovska, e hapën punëtorinë e parë TAIEX për përforcimin e kapaciteteve të sistemit nacional të transplantit, e cila organizohet nga BE-ja, Ministria e Shëndetësisë dhe Koordinatorët Nacionalë të Transplantit.”Transplantimi është kurora e sistemit shëndetësor. Ajo është mundësi për jetë […]

KRYETARI I QEVERISË SË RMV-SË, Z. DIMITAR KOVAÇEVSKI, DHE MINISTRI I SHËNDETËSISË, DR. BEKIM SALI, MORËN PJESË NË PREZANTIMIN E SOTËM TË KONCEPTIT TË KONSOLIDIMIT TË INFRASTRUKTURËS SË KAPACITETEVE SHËNDETËSORE NË SHTET

Kryetari i Qeverisë së RMV-së, z. Dimitar Kovaçevski, dhe ministri i Shëndetësisë, dr. Bekim Sali, morën pjesë në prezantimin e sotëm të konceptit të konsolidimit të infrastrukturës së kapaciteteve shëndetësore në shtet. Me këtë koncept, në përputhje me strategjinë për reformimin e sistemit shëndetësor publik, është përgatitur propozimi për mbulimin rajonal të gjithë vendit me […]