Day: 7 Dhjetor, 2022

MINISTRI SALI NË TAKIM ME PËRFAQËSUESIT E SINDIKATËS SË PENSIONISTËVE

Në takimin e sotëm të Ministrit të Shëndetësisë, dr. Bekim Sali me përfaqësuesit e Sindikatës së Pensionistëve, u diskutuan disa aspekte të kujdesit shëndetësor të kësaj kategorie të qytetarëve. Vëmendje e veçantë iu kushtua kujdesit në qendrat geriatrike, qasjes për kujdes shëndetësor në zonat rurale, mundësisë së lirimit nga pagesa për pensionistët, si dhe ndryshimet […]

NË ENTIN PËR REHABILITIMIN E DËGJIMIT, TË FOLURIT DHE ZËRIT ËSHTË SIGURUAR AUDIOMETËR KLINIK MË BASHKËKOHOR

Në Entin për Rehabilitimin e  Dëgjimit, të Folurit dhe Zërit me mbështetjen e Republikës së Bullgarisë është siguruar një audiometër klinik më bashkëkohor.Me këtë pajisje përmirësohet ndjeshëm cilësia në diagnostikimin e dëmtimeve të dëgjimit, si dhe në trajtimin e personave me implant koklear. Një pjesë e funksionimit së audiometrit tashmë është vënë në përdorim në […]