APARATI I RI MË BASHKËKOHOR I RENTGENIT ËSHTË SIGURUAR DHE INSTALUAR NË KLINIKËN UNIVERSITARE TË ENDOKRINOLOGJISË