Edukim i mjekëve

Почитувани, согласно Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/13 и 39/14), започнуваат едукациите за избрани лекари организирани од Министерството за здравство. 
Присуството е задолжително.

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ИЗБРАНИ ЛЕКАРИ – АЖУРИРАН (10.01.2017)

За повеќе информации датумот, местото и времето на одржување на едукациите  погледнете го РАСПОРЕДОТ.

 Надоместување на обуки според области и пунктови (ЛИНК) – Ажуриран (10.03.2017)

в. Групи

 

Сподели на:

Related Posts