FAKTET PËR HAMENDJET MË TË SHPESHTA NË LIDHJE ME VAKSINIMIN