KLINIKA E KIRURGJISË PLASTIKE ËSHTË NJË SHEMBULL I ARRITJES SË STANDARDEVE MË TË LARTA

Klinika e kirurgjisë plastike është një shembull i arritjes së standardeve më të larta në funksionim. Në periudhat e kaluara, menaxhmenti dhe stafi i klinikës kanë punuar në mënyrë aktive në akreditimin e këtij institucioni dhe janë realizuar një sërë aktivitetesh për përmirësimin e trajtimit të pacientëve.

– Akreditimi është i një rëndësie të veçantë për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, rrit besimin e pacientëve dhe paraqet një investim të rëndësishëm në përmirësimin e shërbimeve dhe ngritjen e nivelit të kujdesit shëndetësor, theksoi ministri i Shëndetësisë, Dr. Fatmir Mexhiti, gjatë vizitës së sotme në këtë klinikë, në të cilën morën pjesë edhe zëvendësministrja e Shëndetësisë, Dr. Maja Manoleva, Sekretari Shtetëror, Dr. Jusuf Hassani dhe drejtori i Agjencisë për Cilësi dhe Akreditim të Institucioneve Shëndetësore, Dr. Merhal Ismaili.

Сподели на:

Related Posts