PAISJE MBROJTSE PËR PUNONJËSIT SHËNDETSOR KA MJAFTUESHËM, NË PROCEDUR JANË FURNIZIMET PLOTËSUESE

Ministria e Shëndetësisë dënon ashpër akuzat e bëra nga z. Janushev nga VMRO-DPMNE për mungesë të pajisjeve mbrojtëse për personelin mjekësor në ambientet shëndetësore që përhapin panik të panevojshëm pa paraqitur fakte.


Ministria e Shëndetësisë përsëri njofton se ka pajisje të mjaftueshme në rezervat e Ministrisë që dorëzohen rregullisht me kërkesë të secilit institucion shëndetësor.


Për të kontrolluar përdorimin e pajisjeve mbrojtëse nga Ministria e Shëndetësisë, ishte iniciuar një inspektim, i cili u krye nga 30 Mars deri më 5 Prill në 79 institucione shëndetësore publike dhe 12 në institucione private. Është bër mbykqyrje në sasinë e maskave mbrojtëse, dorezave, kapelave, manteleve të disponueshme, telave dhe triko, gjithçka që përdoret për të hyrë te pacientët në nivelin e duhur të kujdesit shëndetësor. Janë gjetur sasi të mjaftueshme, si dhe dezinfektues për sipërfaqet e punës dhe sanitizuesit e duarve.


Gjatë inspektimit nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetëror, nuk u konstatuan parregullsi në lidhje me përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale nga personeli shëndetësor.
Përveç pajisjeve që disponon Ministria e Shëndetësisë, donacione janë pranuar në pajisje mbrojtëse në sasi të mëdha – më shumë se 1 milion copë pajisje mbrojtëse të llojeve të ndryshme.


Për më tepër, është duke u bërë një prokurim për plotësimin e këtyre sasive, për të cilin është shpallur një thirje e prokurimit publik, e publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Shëndetësisë, për: 12,000 maska ​​N95 ose standard të ngjashëm, 20,000 skafander, 500,000 maska ​​kirurgjikale, 5,000 vizorë dhe 1.200 hapësira gome .


Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shtylla kryesore në vend dhe mbajnë barrën më të madhe për të ndihmuar popullsinë, dhe kjo është arsyeja pse ata duhet t’i kushtojnë vëmendje vetes, dhe Ministria e Shëndetësisë siguron pajisje mbrojtëse për institucionet e k shëndetësore publike dhe vazhdon ta bëjë këtë vazhdimisht. . Ministria gjithashtu siguroi pajisje mbrojtëse për mjekët e familjes të përfshirë në sistemin e zbulimit dhe monitorimit të koronavirusit.

Сподели на:

Related Posts