PËRGATITJET PËR RATIFIKIMIN E “KONFERENCËS SË STAMBOLLIT”

Sot me Ministrinë e punës dhe politikës sociale dhe me Programin për zhvillim të Kombeve të Bashkuara filluam me përgatitjet për ratifikimin e “Konferencës së Stambollit” – Pranimi i politikave dhe praktikave më të mira për eliminimin e dhunës ndaj femrave. Mes tjerash, ky projekt do të ketë për qëllim edhe zhvillimin e kornizës për qasje të kordinuar dhe strategjike për trajtimin e dhunës ndaj femrave dhe vajzave, si dhe plotësimin e standardeve të konventës për sigurimin e duhur dhe efektiv të shërbimeve të duhura.

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар