Day: 7 Qershor, 2022

TAKIM PUNE I MINISTRIT SALI NË FAKULTETIN E STOMATOLOGJISË

“Investimet e vazhdueshme në arsim dhe shëndetësi kontribuojnë në cilësinë e punonjësve shëndetësorë, të përgatitur për tregun e punës dhe për avancimin e sistemit shëndetësor”, theksoi ministri i Shëndetësisë, dr. Bekim Sali në takimin e sotëm të punës me rektorin e Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi’’, prof. dr. Nikolla Jankullovski, me dekanin e Fakultetit të […]

TRAJNIM PËR NDIHMËN E PARË NËN ORGANIZIMIN E KRYQIT TË KUQ

Ne vazhdojmë me misionin human për edukimin e popullatës së re në frymën e ndihmës së ndërsjellë dhe solidaritetit.Nën moton „Ndihma e parë shpëton jetë“, sot ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, e vizitoi shkollën e mesme “Arsenie Jovkov,” ku ekipet e Kryqit të Kuq zhvillojnë trajnime për ndihmën e parë të dedikuar për nxënësit.“Me trajnimet […]