TRAJNIM PËR NDIHMËN E PARË NËN ORGANIZIMIN E KRYQIT TË KUQ

Ne vazhdojmë me misionin human për edukimin e popullatës së re në frymën e ndihmës së ndërsjellë dhe solidaritetit.Nën moton „Ndihma e parë shpëton jetë“, sot ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, e vizitoi shkollën e mesme “Arsenie Jovkov,” ku ekipet e Kryqit të Kuq zhvillojnë trajnime për ndihmën e parë të dedikuar për nxënësit.“Me trajnimet pa pagesë u mundësojmë fëmijëve të shkollave fillore të fitojnë njohuri dhe aftësi bazë për ndihmën e parë si një ndërhyrje e shpejtë dhe jetike për të shpëtuar jetë”, deklaroi Sali në kuadër të kësaj ngjarjeje, me rastin e organizimit të trajnimeve për ndihmën e parë në shkollat ​​e mesme.

Сподели на:

Related Posts