INFORMACIONE PËR VAKSINIMIN NË TERREN

Sot fillon vaksinimi në terren në këto vendbanime në secilën nga komunat e mëposhtme:

Dellçevë – Dulica

Gostivar – Çegranë, Forin, Vrapçishtë, Tumçevishte

Resnje – Dupen i Poshtëm , Ljubojno, Brajçino

Shtip – Tri Çeshmi, Krivi Doll, Vrsakovo, Sarçievo, Sudiq

Prilep – Ropotovo, Peshtalevo, Sekirci, Rilevo, Brailovo e Epërme, E. Radobol, M. Radobil, Trojaci, Toplica, Rakle, Nikodin, Careviq

Sveti Nikollë – Lozov

Kratovë – Sakulic (Tatomir, Vakav) Shopsko Rudare, Konjuh

Vinicë – Grlani, Kalimanci

Demir Hisar – Slepçe, Belce, Graiste

Strugë – Radozhd, Kalishtë

Rostushe – Vrbjan

Dibër – Novak, Breshtan, Pralenik, Koxhaxhik, Elevci, Dolgash

Strumicë – Vodoça, Veljusa,

Bosilovë – Sekirnik, Petralinci

Negotinë – Krivollak

Radovish – Raklish, Kaluzlija, Podaresh, Oraovica

Probishtip -Tursko rudari

Valandovë – Çalakli, Bashibos, Koçuli, Unaza

Koçanë – Obleshevo

Kërçovë -Arangjel, Ljubrino, Popovjani, Jagol, Jagol Dolenci

Kavadar – Begnishte, Resava

Manastir – Kravari, Okulistë, Egri,Zhablija, Mexhitlija, Kremenica, Germijan

Vevçanë – Vevçanë, Llabunisht, Podgorci, Oktisi, Borovec, Jablanica, Tash Marunishta

Ohër – Podmolje, Orovnik, Gorenci, Trebenishta, Volino

Makedonski Brod – Samokov

Veles – Banjica, Otishtino, Rakovec, Busilci, Elovec

Kriva Pallankë – Duraçka Reka, Stanci

Kumanovë – Staro Nagoriçane, Nikuljane, Strnovac, Çellopek, Algunja, Dragomance Dobraça, Koince, Puzaljka, Braçovce, Pelince

Shkup – Bukoviç, Bojan, Laskarc, Çajlane

Procesi i vaksinimit në terren organizohet në bashkëpunim me Shtepitë e shëndetit të secilit qytet, vetëqeverisjes lokale dhe komunitetet lokale.

Ministria e Shëndetësisë do të informojë çdo ditë përmes njoftimeve për ditën dhe vendet për vaksinimin në terren për Covid 19.

Сподели на:

Related Posts