KAMPUSI KLINIK ME NJË PAMJE KREJTËSISHT TË RE, JO MË BLLOKIME TRAFIKU

  
Në periudhën e kaluar, Kampusi Klinik Nënë Tereza është duke punuar intensivisht për të përmirësuar infrastrukturën. Janë bërë disa rikonstruksione, korrigjime dhe zgjidhje për shfrytëzim më të mirë të infrastrukturës.
Rrjeti ekzistues rrugor është rikonstruktuar dhe rehabilituar dhe problemi me hyrjet dhe daljet nga kompleksi në rrugët e qytetit është zgjidhur plotësisht.
Sinjalizimi vertikal dhe horizontal është i instaluar për drejtimin e duhur të trafikut. Zonat e këmbësorëve janë shënuar, janë instaluar ndriçim i ri rrugor dhe trotuare të zgjeruara. Janë krijuar kushtet për lëvizjen e ambulancave, shtigjet për vizitorët dhe njerëzit me pajisje mjekësore dhe biçikleta.
U realizua peizazhimi kopshtar i parqeve dhe hapësirave publike në të gjithë kompleksin. Është  instaluar pajisje e re urbane: stola, shatërvanë, burime, gjelbërim i ulët dhe i lartë.
Në afërsi të Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile, në kampusin e Qendrës Klinike Nënë Tereza, terreni i ndërtesave të vjetra afër klinikës së sëmundjeve infektive, kazermat e vjetra “Medicinar” janë pastruar plotësisht. Me këtë, një qasje e drejtpërdrejtë në klinikën e sëmundjes infektive nga rr. “Beogradi”, me qëllim që të veçojë lëvizjen e pacientëve me simptoma të Covid-19 nga pacientët e tjerë që hyjnë në portën kryesore të kampusit klinik “Nënë Tereza”.
Këtë muaj, spitali modular i parafabrikuar u vu në punë për nevojat e plotësimit të kapacitetit spitalor të klinikës së sëmundjeve infektive.
Për një kohe të shkurtër, Kampusi Klinik mori një pamje krejt të re. Nuk ka më kaos trafiku. Ne jemi duke përmirësuar kushtet në shëndetin publik, megjithë që ballafaqohemi me pandeminë e Covid-19. Vëzhgimi i masave të mbrojtjes dhe kujdesi për mbajtjen e pastër të kampusit klinik varet nga ne.

Сподели на:

Related Posts