MEXhITI DHE MANOLLEVA MORËN PJESË NË KONFERENCËN NACIONALE PËR SHËNDETIN MENDOR, “PROGRESI DHE HAPAT E ARDHSHËM”

Ministri i Shëndetësisë, D-r. Fatmir Mexhiti dhe zëvendës ministrja, D-r. Maja Manolleva, sot morën pjesë në konferencën nacionale për shëndetin mendor, “Progresi dhe hapat e ardhshëm”.Në këtë aktivitet, D-r. Fatmir Mexhiti, ishte pjesë e panel diskutimit: Shëndeti mendor i fëmijëve dhe adoleshentëve, në të cilën theksoi: Ne si Ministri e Shëndetësisë jemi krenarë që me mbështetjen e UNICEF-it dhe USAID-it, si dhe klinikave universitare për psikiatri dhe gjinekologji, arritëm të ofrojmë të dhëna shkencore, për herë të parë të kësaj shkalle në vend, dhe këtë temë, me fokus të veçantë tek adoleshentët dhe familjet e tyre, si dhe gratë në periudhën perinatale, tha ministri Mexhiti.

Нема достапен опис

Ne po punojmë për të mbështetur dhe zhvilluar modalitete të ndryshme të shërbimeve të shëndetit mendor të fëmijëve dhe të rinjve, si dhe për të forcuar ato ekzistuese, duke punuar me Klinikën e Psikiatrisë për të rishikuar rekomandimet e studimit dhe mundësitë e zbatimit.

Сподели на:

Related Posts