RINOVIM I SALLAVE KIRURGJIKALE TË KLINIKËS PËR KIRURGJI TORAKALE DHE VASKULARE DHE FURNIZOHET ME PAJISJE MODERNE

Pas 60 vitesh, sallat ku kryhen ndërhyrjet më të ndërlikuara kirurgjikale në fushën e kirurgjisë torakale-vaskulare janë rinovuar. Pacientëve tani mund t’u ofrohen shërbime shëndetësore si në qendrat spitalore më të zhvilluara Evropiane. 60 milion denarë janë shpenzuar për rinovim : muret, dyshemetë, rrjedha e ajrit është bërë në parimin e standardeve evropiane.

Pajisjet në salla u ofrojnë pacientëve tanë që të marrin shërbime të të gjitha llojeve, dhe të gjitha ndërhyrjet në fushën e kirurgjisë torakale dhe vaskulare nuk kanë nevojë të dërgohen për mjekim jashtë vendit. Kjo do të thotë një forcim serioz i një pjese shumë të ndjeshme të sistemit shëndetësor, sepse nuk ka ekspertizë në fushën e kirurgjisë torakale, veçanërisht në asnjë vend tjetër në shëndetin publik në vendin tonë, përveç Klinikës për Kirurgjinë Torakale.

Сподели на:

Related Posts