TRAJNIM PËR TRAFIKIM NJERËZOR PËR PUNONJËSIT E KUJDESIT SHËNDETËSOR

Me temën “Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe fuqizimi i mekanizmave identifikues për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore dhe viktimat e mundshme në Ballkanin Perëndimor”, është mbajtur trajnim për punonjësit e shëndetësisë nga disa fusha.

Janë krijuar treguesit shëndetësorë dhe procedurat standarde operative (PSO) janë krijuar për veprim në situata urgjente.

Në përgatitjen e këtyre dokumenteve si dhe në trajnimin rajonal, morën pjesë përfaqësues nga: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Instituti i Shëndetit Publik , Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Shoqata e Qytetarëve porta e hapur -La Strada, коишто воедно ја спроведоа обуката за трговија со луѓе “Prezantimi i treguesve shëndetësorë dhe procedurave standarde rajonale operative për identifikimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore”.

Bashkëpunimi dhe informimi i punonjësve shëndetësorë në këtë fushë është i një rëndësie të madhe.

Duke u kujdesur për pasojat e trafikimit të qenieve njerëzore, ne kujdesemi edhe për shëndetin publik. Sistemi i kujdesit shëndetësor luan një rol të rëndësishëm në identifikimin dhe trajtimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor janë shpesh profesionistët e parë që i kontaktojnë ato.

Сподели на:

Related Posts