FILIPÇE TAKIM ME MJEKËT E RINJ-51 PREJ MJEKËVE TË RINJ DO TË FILLOJNË PRAKTIKËN E PAGUAR NË REPARTET INFEKTIVE DHE NË KLINIKAT PËR TRAJTIMIN E PACIENTËVE ME COVID-19

Ministri i Shëndetësisë,doc. Dr. Venko Filipçe, sot, zhvilloi një takim me mjekë të rinj, nga të cilët 51, nga ata që morën licencë për të punuar në korrik të këtij viti, do të angazhohen në pavijone infektive dhe klinika për trajtimin e pacientëve me Covid-19. Mjekët e rinj do të punësohen me një kontratë pune me pagë mujore praktike 30,000 denarë.

-Shumica e mjekëve të rinj, përkatësisht 51, nga ata që morën licencë për të punuar në korrik të këtij viti, kanë aplikuar tashmë për punësim në pavionet infektive dhe klinikat për trajtimin e pacientëve me Covid-19, dhe në të njëjtën kohë tashmë është siguruar një buxhet për angazhimin e tyre në institucionet e kujdesit shëndetësor. Puna gjashtëmujore kryhet në institucionet shëndetësore publike, të tilla si shtëpijt e shëndetit dhe spitalet e përgjithshme me aktivitet të zgjatur, të cilat gjithashtu kryejnë veprimtari të kujdesit shëndetësor primar , në aktivitetet e kujdesit mjekësor urgjent dhe trajtimeve në shtëpi,në kujdesin shëndetësor parandalues për parashkollorët dhe fëmijët e shkollës dhe në patronazhin polivalent, tha Ministri Filipçe.

Në takim u theksua se mjekët e rinj tashmë e shohin të ardhmen e tyre në shëndetin publik në vendin tonë dhe marrin pjesë aktivisht në krijimin e politikave shëndetësore.

  • Me këto vendime ne inkurajojmë të rinjtë të marrin përgjegjësi vetë. Ne përpiqemi të përmirësojmë sistemin së bashku me të gjitha sfidat me të cilat përballemi për momentin, dhe në të njëjtën kohë vazhdojmë me punësimet. Aktivitete të tjera janë duke u zhvilluar për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientit, për të ndjekur risitë mjekësore dhe përvojat praktike. Po shqyrtohet mundësia e futjes së një testi me njohuri, praktikë dhe vlerësim teorik të një personi, i cili aktualisht nuk është i disponueshëm në vendin tonë, dhe është e nevojshme E gjithë kjo do të kontribuojë në përmirësimin e mëtejshëm të statusit dhe kushteve të punës së mjekëve të rinj, tha Filipçe.

Ndryshimi ligjor i ligjit për kujdesin shëndetësor, i miratuar në janar të vitit të kaluar, për herë të parë lejoi që çdo mjek i ri, pasi të ketë marrë licencën, të hyjë menjëherë në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor për të punuar me pacientë brenda gjashtë muajve me një tarifë mujore prej 30,000 denarë.

Сподели на:

Related Posts