INSPEKTORATI SHËNDETËSOR DHE SANITAR NË PERIUDHËN NGA 30.03-05.04.2020 KA KRY GJITHËSEJ 91 MBIKQYRJE NGA TË CILET 79 NË INSTITUCIONE SHËNDETSORE PUBLIKE DHE 12 NË INSTITUCIONE SHËNDETËSORE PRIVATE

Ministria e Shëndetësisë informon se në përputhje me konkluzionet e Qeverisë së RMV të miratuara me qëllim parandalimin e futjes dhe përhapjes së infeksionit me Covid-19, Inspektorati Shëndetësor dhe sanitar në periudhën nga 30.03 deri 05.04.2020 ka kryer gjithsej 91 inspektime nga i cili 79 në ISHP dhe 12 në SHPP.

Është bërë një inspektim në lidhje me pajisjet e institucioneve të kujdesit shëndetësor me pajisjet mbrojtëse personale si dhe përdorimin e tij gjatë procesit të punës.
Të gjithë janë të pajisurë me sasi të mjaftueshme maskash mbrojtëse dhe doreza për një përdorim, kapela, uniform për një përdorim, mbrojtëse për fytyrë (viziri) dhe mbrojtës të shputave të këmbës (kalaçi).


Shtëpit e shëndetit për trajnim në spital kanë siguruar gjithashtu dhe skafander për një përdorim.


Janë të siguruara dhe përdoren Dizinfektuesit e sipërfaqeve të punës dhe të duarve .
Gjatë inspektimit nga Inspektorati Shëndetësor dhe sanitar, nuk u gjetën parregullsi në lidhje me përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale nga personeli shëndetësor.


Sa i përket sasive të pajisjeve mbrojtëse, Ministria e Shëndetësisë ka siguruar pajisje mbrojtëse për institucionet e shëndetit publik dhe vazhdon ta bëjë këtë vazhdimisht. Ministria gjithashtu siguroi pajisje mbrojtëse për mjekët e amë të përfshirë në sistemin e zbulimit dhe monitorimit të koronavirusit.

Сподели на:

Related Posts