INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK DO TË KRYEJË DERI NË 1000 TESTE NË DITË ,150 MË SHUMË SE MË PARË .

Që sot, në Institutin e Shëndetit Publik, përveç repartit ekzistues të pranimit, do të ketë edhe një repart tjetër të pranimit me një ndihmës laboratori dhe një administrator, i cili do të përshpejtojë procedurën për marrjen e testeve për Covid-19. Në këtë mënyrë, reparti i pranimit do të shkarkohet duke pasur parasysh që pacientët që vijnë për testim do të caktohen në dy pika.

Pika do të jetë e hapur çdo ditë nga ora 7.30 e mëngjesit deri në orën 14 pasdite për të marrë strishio dhe nga ora 18 deri në orën 20 pasdite për të marrë rezultatet.

Instituti informon se hapja e pikës së re të kontrollit do të rrisë numrin e testeve në ditë dhe është planifikuar të kryhen deri në 1000 teste në ditë, që është rreth 150 teste më shumë se më parë . Instituti ka një numër të mjaftueshëm të testeve për Covid-19. Shërbimi Epidemiologjik do të angazhohet në dy ndërrime, dhe për këtë qëllim do të krijohen caktime shtesë të testimit në sistemin Termin i im.

Përndryshe, është planifikuar të sigurohen gjithësej 350 teste shtesë, 100 në ditë në Qendrën për Shëndet Publik dhe laboratorin në Kozle, si dhe 150 në Institutin e Shëndetit Publik. Këto teste shtesë rrisin ndjeshëm kapacitetin e testimit dhe do të jetë e mundur të arrihet një numër ditor deri në 2000 teste në institucionet shëndetësore publike.

Сподели на:

Related Posts