KA FILLUAR TRAJNIMI I MOTRAVE MEDICINALE PËR NGRITJEN E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR

Ministria e Shëndetësisë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, mbështetur nga Grupi i Punës për Promovimin e Infermierisë, zhvilluan trajnimin për motrat medicinale të kujdesit primar shëndetësor (KPSH).
Trajnimi u përgatit në përgjigje të modelit të ri të kujdesit shëndetësor primar të promovuar në vend në fillim të vitit 2019. Të dy modulet e seminareve zgjasin deri më 30 dhjetor dhe modulet e tjera do të vazhdojnë në 2021.

Trajnimet drejtohen nga infermierët Mireja Sançez dhe Ros Brajar. Mireja është një infermiere e regjistruar në Spanjë, me përvojë pune në ambiente të ndryshme të kujdesit shëndetësor dhe mësimdhënies. Ros është një infermiere e regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe përvoja e saj është kryesisht në patronazh dhe mësimdhënie.

Qëllimi i programit të zhvillimit profesional është të zhvillojë njohuritë dhe aftësitë e infermierëve dhe mamive në kujdesin shëndetësor primar për të qenë në gjendje të kontribuojnë në mënyrën më efektive të mundshme për zbatimin e modelit të ri të kujdesit shëndetësor parësor në Maqedoninë e Veriut. Qëllimet afatshkurtra të programit janë të rrisin nivelin e njohurive dhe aftësive praktike të pjesëmarrësve dhe të kontribuojnë në zhvillimin e tyre të vazhdueshëm profesional.

Maqedonia e Veriut është ndër vendet e para globale që rishikon angazhimin e saj për kujdesin shëndetësor primar (KSHP) në përputhje me Deklaratën Astana.
Ne e vazhduam këtë proces gjatë dy forumeve kombëtare të kujdesit shëndetësor në KPSH në 2019 dhe 2020. Kujdesi primar shëndetësor është thelbësor dhe nevojitet më shumë sesa është e nevojshme ndërhyrja për të përmirësuar cilësinë, vazhdimësinë dhe zbatimin e përgjithshëm të shërbimeve shëndetësore.

Сподели на:

Related Posts