SHTABI I KRIZAVE PRANOI REKOMANDIMET E KOMISIONIT PËR SËMUNDJET INFEKTIVE-PËR LEHTËSIMIN E MASAVE DUKE FILLUAR NGA 1 QERSHORI

Koordinatori Kryesor për  Covid 19 i Shtabit të  Krizave ka pranuar rekomandimet e Komisionit për Sëmundjet Infektive për lehtësimin e masave, duke filluar nga 1 qershori 2021 dhe i propozoi  për miratim përfundimtar në seancën e nesërme të Qeverisë:

✅ Masa e mbajtjes së maskës mbrojtëse në ambiente të  jashtëme  shfuqizohet me rekomandim për mbajtjen e maskës kur personat janë në një grup më të madh. Masa për mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse në transportin publik, taksi  dhe në të gjitha hapësirat e mbyllura mbetet në fuqi;

✅ Lejohet prania e audiencës në garat sportive që mbahen në ambiente të jashtme deri në 30% të kapacitetit total të vizitorëve, me respektimin e detyrueshëm të distancës ndërmjet vizitorëve prej 1.5-2m (tre vende);

✅ Shfuqizohet masa për ndalim të grupimit në hapësirë publike të më shumë se katër personave.;

✅ Lejohet të organizohen  dasma, ahengjeve në hapësira të hapura, terasa deri në maksimum 100 persona, dhe jo më shumë se 50 përqind e kapacitetit të hapësirës, ​​duke siguruar distancën e rekomanduar midis personave . Prania e muzikantëve lejohet vetëm kur organizoni dasma, dhe në përputhje me protokollin e duhur;;

✅ Numri i personave në një tryezë në objektet hotelierike rritet nga katër persona në gjashtë persona duke siguruar distancën e rekomanduar midis personave në tryezë;

✅ Rekomandohet heqja e masës për punë në ndërrime dhe në distancë;

✅  . Mbetet në fuqi ora policore deri më 15 qershor 2021

✅ Apel për të gjithë qytetarët që të respektojnë masat dhe t’i përmbahen rekomandimeve për mbrojtje dhe parandalim nga Covid 19 –https://vlada.mk/node/25452?fbclid=IwAR00VPP73RTmYXw2rBqcDtemSA_-ZtQ2eJyNlvFvEgz6vpy9KdxXW3E1tsM&ln=sq

Сподели на:

Related Posts