VAKSINIMI NË TERREN VAZHDON NESËR NË MË SHUMË SE 70 VENDBANIME

Vaksinimi në terren, nesër, 14 korrik, do të kryhet në këto vendbanime në secilën nga komunat e mëposhtme:

Shkup – Petrovec, Rzhaniçino, Ognjanci, Qojlija, Konjare e epërme,Konjare e mesme, Konjare e poshtëme, Çiflik, Sushic, Katlanovë

Kratovë – Turalev, Shlegov

Vinicë – Peklan, Trsin, Trstija

Demir Hisar – Strugë – Kutretin, Suvodol

Strugë – Mislodezhd, Bogojc, Poum

Krushevë – Buçin

Rostushë – Mavrov Anov

Strumicë – Raborc, Popçevë

Negotinë – Crven Bregov, Kurij, Vojshanic

Probishtip – Ratavic

Valandovë – Dedel dhe Sobri

Berovë – Dvorisht

Koçanë – Spançevë

Kërçovë – Crvivc, Mamudovc

Kavadari – Sopot, Marena

Manastir – Bukov, Krstoar, Bistric, Oleven, Bareshan, Kanin

Ohër – Sredoreçjen e epërme dhe të poshtme, Grko Pole, Leshan, Velmej, Brezhan

Makedonski Brod – Brest

Veles – Melnic, Lisiçe, Vranovc të epërme

Kriva Pallankë – Zhidilov, Uzem

Rajoni i Kumanovës dhe Lipkovës – Nagoriçanë, Vojnik, Strezovc, Orah, Ruginc, Drenak, Kleçovc, Zubovc, Jaçince, Dovezenc, Beljakovc, Murgash, Novoseljan dhe Kosmatac

Shtip – Karaorman i Vjetër, Karaorman i Ri, Tarinc

Procesi i vaksinimit në terren organizohet në bashkëpunim me Shtëpit e shëndetit të secilit qytet, vetëqeverisjen lokale dhe me komunitetet lokale.

Сподели на:

Related Posts