NË 3 VITE JANË REALIZUAR INVESTIME KAPITALE NË RINDËRTIME DHE INFRASTRUKTURË NË MË SHUMË SE 30 INSTITUCIONE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

    
Në 3 vitet e kaluara, Ministria e Shëndetësisë ka punuar intensivisht për të përmirësuar kushtet në institucionet e shëndetit publik, në mënyrë që të sigurojë një kujdes më të mirë shëndetësor për pacientët dhe kushte më të mira pune për punonjësit shëndetësorë. Investimet kapitale në rindërtim dhe infrastrukturë në 32 institucione të kujdesit shëndetësor në të gjithë vendin janë realizuar.
Plani përfshinte: Klinikën e Traumatologjisë, Sëmundjet Ortopedike, Anestezinë, Reanimimin, Qendrën e Kujdesit Intensiv dhe Urgjencën (TOARILUC), Klinikën për Kirurgji Digestive, Hematologjinë, Kirurgjinë Psikiatrike plastike dhe Rekonstruktuese, Kirurgji, Neurokirurgji dhe Kirurgjia Vaskulare, Sëmundjet e Syrit, Klinika Obstetrike Gjinekologjike, Instituti i Dëgjimit, Fjalimit dhe Zërit, Sëmundjet Pediatrike, Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit, Spitali i Specializuar për Sëmundjet e mushkërive dhe TBC-Leshok .
Dy dhomat e operacionit gjinekologjik në Spitalin Special për Gjinekologji dhe Obstetrikë “Nënë Tereza” në Çair  janë rinovuar. Shërbimet e Urgjencës Mjekësore janë rinovuar plotësisht në Qendrën Shëndetësore në Veles, Manastir dhe Makedonski Brod.
Në vitin 2019 u hap Qendra e re e Urgjencave në Kumanovë, Qendra e re Kardiovaskulare në Spitalin e “8 Shtatori”, një Qendër e re për Ndërhyrje dhe Trajtime të Hershme te Fëmijët me ordersrregullime të Spektrit të Autizmit në Ohër, dhe Departamenti i ri i Psikiatrisë Akute spital-Negorci. Një pavijon i ri për burra është ndërtuar në Spitalin Psikiatrik në Demir Hisar.
Në poliklinikat “Çair” dhe “Gjorce Petrov”, pikat e vaksinimit janë rinovuar plotësisht.
Faza e parë e rikonstruksionit të Spitalit Special për sëmundje kirurgjikale “St. Naum Ohridski ”dhe një krah i ri u ndërtua në Spitalin e Përgjithshëm në Strumicë.
Në vitin 2019, u hap “Shtëpia e Prindërve”, të destinuar për prindërit, fëmijët e të cilëve janë me një qëndrim më të gjatë në spital dhe nuk jetojnë në Shkup.
Shëndetësia është një nga shtyllat kryesore të shtetit. Kriza e Coronës e konfirmoi vetëm atë. Investimet në të gjitha segmentet e kujdesit shëndetësor janë përparësia më e lartë për ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm dhe cilësor të kujdesit shëndetësor për qytetarët.

Сподели на:

Related Posts