NJOFTIM NË LIDHJE ME PROTESTËN E SOTME TË MJEKËVE AMË

Ministria e Shëndetësisë është e befasuar nga protesta e sotme e mjekëve amë dhe arsyet e dhëna për të njëjtën, pra qëndrimi i pohuar injorues i qeverisë dhe pretendimi i mungesës së mbështetjes nga sistemi për mjekët amë, që nga fillimi i pandemisë e deri më sot. Lidhur me pikat që ato shprehen si të diskutueshme, Ministria e Shëndetësisë sqaron:

Mjekët amë morën pajisje mbrojtëse mjekësore që nga dita e parë e epidemisë, përkundër faktit që ministria nuk ka asnjë detyrim t’i furnizojë ato me to. Ministria dhuroi maska ​​kirurgjikale dhe maska ​​mbrojtëse për mjekët amë. GP-të janë institucione private të kujdesit shëndetësor (ISHP), dhe prokurimi është përgjegjësi e vetë institucionit.

Algoritmi i përgatitur për tregues për testin Covid-19 është krijuar për të lehtësuar punën e mjekëve dhe për të siguruar një qasje të unifikuar. Ai absolutisht nuk kompromenton ekspertizën e mjekëve të familjes, të cilët që nga fillimi janë plotësisht të përfshirë në sistemin e diagnostikimit, monitorimit dhe trajtimit të pacientëve me covid-19.

Sa i përket ofrimit të ndihmës nga kolegët e rinj, në përputhje me ndryshimin në Ligjin për kujdesin shëndetësor nga janari i vitit të kaluar, çdo doktor i diplomuar i mjekësisë që ka marrë licencë fillon menjëherë me një praktikë gjashtëmujore e cila për herë të parë paguhet 30,000 denarë në muaj. Puna zgjat gjashtë muaj në institucionet e shëndetit publik – shtëpitë shëndetësore dhe spitalet e përgjithshme me veprimtari të zgjeruar që kryejnë veprimtari të kujdesit parësor shëndetësor, në aktivitetet e kujdesit mjekësor urgjent dhe trajtimit në shtëpi, kujdesit shëndetësor parandalues ​​për fëmijët parashkollorë dhe shkollorë dhe polivalentë patronazh.

Për ta ilustruar, vetëm disa ditë më parë Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në korrik 66 mjekët e mjekësisë kaluan provimin profesional dhe morën licencën për të punuar nga Dhoma e Mjekësisë. Ministria e Shëndetësisë kontaktoi të gjithë 66 mjekët e licencuar rishtazi, dhe më shumë se gjysma e tyre shprehën dëshirën për të punuar me pacientë .

Në lidhje me kërkesën e mjekëve amë për të pasur një përfaqësues në Komisionin e Sëmundjeve Infektive, sqarojmë se në përputhje me nenin 59 të Ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive “Ministri ngre një komision për sëmundjet infektive si një organ këshillues. Anëtarët e Komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni zgjidhen për një periudhë katër vjeçare nga radhët e ekspertëve të shquar në epidemiologji, infektologji, mikrobiologji, pediatrikë, veterinari dhe specialitete të tjera “, dhe të gjithë anëtarët e Komisionit për Sëmundje Infektive janë aktualisht institucionet e shëndetit publik.

Lidhur me pikën e fundit për ndalimin e reformave që gjoja po zbatohen në mes të një pandemie, Ministria e Shëndetësisë informon se reforma nuk fillon nga 1 korriku i vitit 2020, por po punohet nga fundi i vitit 2018, dhe është diskutuar disa herë para përfaqësuesve të të gjithë shoqatat e mjekëve të kujdesit parësor shëndetësor.

Bëhet fjalë për përmirësimin e kodit të shërbimeve shëndetësore, të cilat realizohen nga mjekët e zgjedhur. Baza e modelit të ri është të plotësojë pjesën në ndryshim të kapitacionit duke njohur, regjistruar dhe vlerësuar punën e mjekut të zgjedhur. Këto shërbime shëndetësore janë siguruar nga mjeku i përzgjedhur deri më tani, por ato nuk janë njohur dhe regjistruar në një sistem elektronik me kode të përshtatshme. Për momentin, risia është vetëm mënyra e regjistrimit të shërbimeve shëndetësore të ofruara nga mjekët.

Qëllimi kryesor i reformave është të prezantohet një model pagese për kujdesin parësor shëndetësor, i cili do të kontribuojë në sigurimin e një kujdesi shëndetësor gjithëpërfshirës shëndetësor nga profesionistë të shëndetit në nivelin parësor, duke përmirësuar ndërkohë cilësinë e kujdesit shëndetësor parësor. Procesi është mbështetur nga Organizata Botërore e Shëndetit, dhe bazohet në rekomandimet e hulumtimeve të mëparshme dhe proceseve të kryera nga agjencitë globale dhe organizatat vendase (Banka Botërore, UNFPA, HERA, etj.).

Si kujtesë, vitin e kaluar pika e kapitacionit të mjekëve të përgjithshëm nga praktika e përgjithshme, pediatri, gjinekologji dhe stomatologji u rrit me 15%.

Сподели на:

Related Posts