QË NGA FILLIMI I EPIDEMISË ME KOVID 19 NË VEND ,JANË KRYER 1.771 OPERACIONE MBI PACIENTËT, NË KLINIKAT KIRURGJIKALE NË KOMPLEKSIN “NËNË TEREZA”,NË SPITALIN E PËRGJITHSHËM TË QYTETIT “8 SHTATORI” DHE KLINIKËN E SËMUNDJEVE KIRURGJIKALE “ST. NAUM OHRIDSKI ”NË SHKUP.

Që nga fillimi i epidemisë me COVID 19 në vend, janë kryer 1,771 operacione mbi pacientët në klinikat kirurgjikale në kompleksin “Nënë Tereza”, në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” dhe Klinikën e Sëmundjeve Kirurgjikale “St. Naum Ohridski ”në Shkup.

Në klinikat kirurgjikale në kompleksin “Nënë Tereza” në periudhën mars-maj, janë kryer 1.091 operacione, shumica e tyre janë kryer në Klinikën e Traumatologjisë 175,në kirurgjin abdominale 216, në Klinikë për 89 operacione.
Gjithësej 203 pacientë u operuan në Klinikën e Urologjisë, 90 në
Klinikën kirurgjikale Pediatrike, 95 në Klinikën e Neurokirurgjisë, 120 në Klinikën Ortopedike dhe 103 pacientë në Klinikën e Kirurgjisë Plastike. Mjekët nga Klinika për Anestezi, Reanimim dhe Kujdes Intensiv, të cilët kanë punuar me kapacitet të plotë gjatë gjithë kësaj periudhe, kanë aplikuar 970 anestezi dhe kanë kryer mbi 1000 ekzaminime në ambulancën e tyre.

Të gjitha ndërhyrjet janë kryer sipas një protokolli për të punuar me pacientë të dyshimtë, strishiot-materialet e tyre janë marrë para dhe pas operacionit, dhe është përdorur mbrojtje e plotë si për pacientin ashtu edhe për ekipin mjekësor: operatorin, anesteziologun dhe stafin tjetër të përfshirë.

Në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “8 Shtatori” në Shkup, janë kryer gjithësej 310 operacione mbi pacientë të dyshuar dhe pozitiv me kovid-19.

Sipas llojit të operacioneve, janë kryer 39 ndërhyrje kardiake, nga të cilat 34 angiogramë korrentë stentë dhe pesë pasmejker. Nga numri i përgjithshëm i pacientëve kardiak, 37 u pranuan në sallën e operacionit si të dyshuar dhe dy pacientë pozitivë të konfirmuar për virusin kovid 19. Janë kryer 10 operacione neurokirurgjikale, 80 operacione ortopedike dhe traumatologjike, 28 operacione urologjike dhe 64 ndërhyrje abdominale .

13 pacientë iu nënshtruan operacioneve në vesh, hundë dhe fyt dhe 7 pacientë okulistikë u operuan. Janë kryer gjithësej 69 ndërhyrje radiologjike, duke përfshirë biopsitë, ablacionin, karotidografinë, vendosja e portave venoze, funksione dhe shumë ndërhyrje të tjera radiologjike specifike. Të gjithë pacientët e operuar kanë kujdesin e plot në qendrat e duhura të izolimit.

Në spitalin “St. Naum Ohridski ”në Shkup në periudhën mars-maj, janë kryer gjithësej 370 ndërhyrje: 116 traumatologjike, 60 onkologjike, 90 ndërhyrje abdominale urgjente dhe 104 ndërhyrje të tjera kirurgjikale të përgjithshme.

Të gjithë pacientët që kishin nevojë për operacion dhe ndërhyrje në të kaluarën kanë pasur kujdesin dhe trajtimin siç duhet sipas protokolleve të punës.

Сподели на:

Related Posts