QË NGA SOT FILLOI DISPERZIONI (SHPËRNDARJA) I/E TERAPIS ONKOLOGJIKE PËR PACIENTËT ME SËMUNDJE MALINJE


Shpërndarja e terapisë onkologjike për pacientët me sëmundje malinje filloi që sot.


Që nga sot, ka filluar shpërndarja e terapisë për disa nga pacientët me sëmundje malinje nga qytete dhe vendbanime të tjera në vend.


Pacientët me sëmundje të caktuara onkologjike nuk do të udhëtojnë më për në Shkup në Klinikën e Onkologjisë dhe Radioterapisë  do të jenë në gjendje të marrin dozën e tyre të rregullt të terapisë në qendrën më të afërt rajonale të onkologjisë. Shpërndarja e terapisë onkologjike, e cila mund të merret në qendrat rajonale ku ekzistojnë kushte për këtë, bëhet me qëllim të mbrojtjes së këtyre pacientëve dhe mos ekspozimit të tyre në rrezik shtesë.


 Shpërndarja dhe preorjentimi i pacientëve vlejnë vetëm për disa lloje të kancerit për shkak të specifikës së terapisë onkologjike dhe nevojës për kushte të veçanta për pranim. Terapia nënlëkurore (supkutane) dhe tableta do të bëhet në qendrat rajonale në Manastir, Shtip dhe Tetovë. Pacientët të cilët do të referohen në njërën prej këtyre qendrave do të informohen paraprakisht nga onkologu ose infermierja e tyre nga Klinika e Onkologjisë në Shkup, për atë nëse do të ketë ndryshime, cila është data e saktë dhe qendra rajonale ku ata do të jenë në gjendje të marrin terapi  ose merrni pilulat. Shpërndarja në qendrat rajonale ndjek kalendarin e saktë të marrjes së terapisë për secilin pacient veç e veç.


Në qendrën rajonale të onkologjisë në Manastir, pacientët nga Ohri, Struga, Resna, Kërçova, Prilepi, Makedonski Brod, Demir Hisar dhe pacientët nga fshatrat dhe vendbanimet përreth këtyre qyteteve do të mund të marrin terapi.


Në qendrën e onkologjisë në Shtip janë shpërndarë pacientët nga Vinica, Kavadarci, Koçani, Gjevgjeli, Radovish, Sveti Nikole, Strumica, Negotino, Delçev dhe Valandov, dhe pacientët nga fshatrat përreth këtyre komunave. Pacientët nga Gostivari dhe Dibra, si dhe fshatrat përreth këtyre komunave, po bashkohen me qendrën rajonale në Tetovë.


Në Klinikën e Onkologjisë dhe Radioterapisë në Shkup, përveç pacientëve nga Shkupi, Kumanova, Velesi dhe Kriva Palanka do të vazhdojnë të marrin terapinë e tyre.


Duke siguruar një mënyrë më të sigurt për të marrë terapi onkologjike, u bëjmë thirrje pacientëve që të ndjekin rekomandimet e onkologut të tyre për mbrojtje shtesë dhe të mos ekspozohen ndaj rrezikut të panevojshëm.

Сподели на:

Related Posts